Sistem Informatic pentru Laborator

MEDIS LABORATOR

Datorita dotarii aparaturii medicale cu echipamente de interactiune moderne (monitoare, cititoare de coduri de bare, porturi de transmisie a rezultatelor) in laboratorul actual calculatorul reduce la minim durata de interactiune a laborantului cu aparatul, uniformizeaza fluxul de lucru, diminueaza riscul unor eventuale erori, trateaza si prezinta unitar rezultatele analizelor pacientilor, automatizandu-se astfel intreaga activitate a laboratorului prin utilizarea codurilor de bare.

Medis Laborator prin conceptul sau modular, permite dezvoltarea si adaptarea rapida la sistemul de lucru existent.

FUNCTIONALITATI

Receptie

Medis Laborator permite lansarea de cereri de investigatii de pe sectie catre laboratorul unitatii sanitare, urmand ca in laborator sa se preia aceste cereri, sa se sorteze probele si sa se tipareasca listele de lucru.

Laborator de analize medicale

Medis Laborator asigura preluarea rezultatelor investigatiilor de la diferitele aparate care le executa, generarea etichetelor cu codurile de bare specifice laboratorului, vizualizarea buletinelor inchise sau neinchise si emiterea buletinelor de rezultat.

Sistemul informatic asigura legatura on-line dintre calculator si aparatele de analiza, prezentarea rezultatelor analizelor cu indicarea valorilor normale si validarea acestora dupa aprobarea sefului de laborator, generarea etichetelor cu codurile de bare specifice laboratorului, vizualizarea buletinelor inchise sau neinchise si emiterea buletinelor de rezultate. Buletinele cu rezultatele analizelor vor putea fi apoi accesate de pe sectii.

Sistemul permite gestionarea listei analizelor ce se efectueaza in laborator, configurarea caselor de asigurari si a contractelor cu diferitele case de asigurari, raportarea catre casele de asigurari, ordonarea investigatiilor asa cum se doreste ca acestea sa apara pe buletinul de analize ce se va inmana pacientului, configurarea medicilor care lucreaza in laborator.

De asemenea, se poate calcula consumul de reactivi si materiale realizat in procesul de executie al analizelor de laborator pe baza unor retete predefinite. Se  genereaza un bon de consum care poate fi trimis catre sistemul informatic existent in departamentul Financiar-Contabilitate. In plus, se genereaza diverse rapoarte statistice privind cantitatile de materiale consumate vs. analize de laborator efectuate.

Management

Medis Laborator permite colectarea datelor din intreg sistemul pentru a le evidentia in rapoarte bine definite ce pot fi accesate in orice moment pentru decizii manageriale rapide, corecte si eficiente. Faciliteaza generarea rapoartelor necesare, configurabile in formatul agreat de beneficiar,  altele decat cele ce sunt predefinite in aplicatie.

 • Venituri laborator (Incasari) - venitul total al laboratorului;
 • Venituri/ Specialitate (Incasari) – veniturile totale obtinute pe fiecare specializare in parte si valori incasate pe fiecare medic cu specializarea respectiva;
 • Incasari medici detaliat - raport folosit pentru plata medicilor interni. Contine informatii privind activitatea medicului din perioada selectata si valoarea pe care o incaseaza medicul pentru prestatiile efectuate, etc.;
 • Activitate medici interni – activitatea unui medic (data consultatiei, numele si prenumele pacientului, tranzactiile efectuate si valoarea fiecareia) intr-o anumita perioada de timp.

Administrare IT

Datorita unui grad inalt de configurabilitate, sistemul permite administrararea si configurarea activitatii medicale de specialitate privind definirea caselor de asigurari, a listelor si a contractelor cu acestea, cat si a tarifelor investigatiilor contractate cu diferite case de asigurari.
Sistemul informatic asigura gestiunea utilizatorilor si a drepturilor acestora si permite trace-ul pe utilizatori. Este destinat IT Managerului sistemului informatic.

Financiar-Contabilitate

Zona de operational

Pe zona de operational, Medis Laborator realizeaza stocarea si operarea  tuturor documentelor primare generate de fluxul de activitate. De asemenea, se permite  gestiunea stocurilor prin prelucrarea tuturor documentelor primare de baza care afectează stocurile si se realizeaza monitorizarea permanentă a acestora, fie că este vorba de materiale sanitare, materiale auxiliare sau obiecte de inventar.

Principalele facilitati oferite:

  • evidenta documente primare (contracte, comenzi interne de aprovizionare, facturi furnizori de servicii si stocuri, emitere facturi si bonuri fiscale, avize de expeditie, evidenta proforme clienti-furnizori,  incasari-plati pe/in casa si banca pe conturi de trezorerie, intrari diverse, iesiri diverse, evidenta efecte etc.);
  • evidenta incasari-plati (situatii incasari-plati pe documente, situatii neincasate-neplatite pe documente, rapoarte de datare debite-credite, situatii calcul penalizari depasire scadente la plata, etc.);
  • gestiune stocuri (balante stocuri, fise produs-material, stoc curent, inventarieri etc.);

Zona de contabilitate generala

Zona de contabilitate generala concentreaza intreaga informatie contabila a unitatii economice, realizand atat contabilitatea financiara cat si contabilitatea interna de gestiune. Este posibila atat analiza perioadelor precedente cat si a situatiei actuale in timp real.

Se realizeaza centralizarea si consolidarea informatiilor:

  • din contabilitatea financiara (clasele 1-7);
  • din contabilitatea de gestiune (clasa 9);
  • din conturi in afara bilantului (clasa 8);
  • la nivel de balanta, bilant, flux de numerar, cont de profit si pierdere.

Evidenta mijloacelor fixe

Medis Laborator permite evidenta mijloacelor fixe, calculul amortizarii si generarea automata a inregistrarilor contabile direct in zona de contabilitate generala. Sistemul permite configurarea modului de calcul al amortizarii cu optiunile posibile:

  • luna urmatoare punerii in functiune/ luna iesirii;
  • luna următoare punerii in functiune/ fara luna iesirii;
  • luna punerii in functiune/ luna iesirii;
  • luna punerii in functiune/ fara luna iesirii. 

Salarizare

Sistemul realizeaza evidenta personalului angajat si integrarea informatiilor referitoare la acesta in sistemul informatic existent in departamentul Financiar – Contabilitate. Aplicatia are functii de generare si gestionare a unei baze de date complete privind personalul angajat in cadrul unei unitati sanitare.

Programul permite calculul complet al salariului, trecand prin toate etapele acestei operatii: calcul avans, concedii de odihna si medicale, pontaje, sporuri, retineri datorate de angajat catre stat sau catre societate si calcul lichidare.